Slam Virtual Youth Conference

May 20-21, 2022
SLAM
Virtual Youth Conference
RAFFLES,
GIVEAWAYS,
Friday
Night
COUNTY OF SANTA CLARA
Behavioral Health Services
technology
incubator
FREE STUFF
Register now at tinyurl.com/AACISLAM22 →
PRIVACY.FLOWCODE.
SCAN ME
FRIDAY, MAY 20, 5:00 - 7:30 PM
Welcome + Announcements 5:00 5:1O PM
Be'Anka Ashaolu 5:10 - 6:10 PM
Break + Raffle 6:10 - 6:20 PM
Linda Yvette-Chávez 6:20 - 7:20 PM
Closing + Raffle + Surveys 7:20 - 7:30 PM
SATURDAY, MAY 21, 12:30 - 3:00 PM
Welcome + Announcements 12:30 12:40 PM
Annanya Raghavan 12:40 - 1:40 PM
Google
Break + Raffle 1:40 - 1:50 PM
Ashley Mehta 1:50 - 2:50 PM
Closing + Raffle + Surveys 2:50 - 3:00 PM

Page 1

2022
SLAM
Deportes
Medios de comunicación
Arte
Liderazgo
SLAM! 2022 Conferencia Juvenil Virtual
Convive con nosotros el 20 y 21 de mayo para
presentaciones y un concierto de profesionales en
deportes, liderazgo, arte, y medios de
comunicación. Nuestro orador principal es Linda
Yvette Chávez, directora de la serie Genetefied en
Netflix.
SCAN ME
Gratuito para jóvenes del condado de Santa Clara
entre 12 y 18 años.
Rifas, Regalos,
Obsequios de
conferencia
¡Regístrate hoy! tinyurl.com/AACISLAM22 →
SANTA CLARA COUKTY
youth
technology
incubator
Friday
Night
live aod
COUNTY OF SANTA CLARA
Behavioral Health Services
PARTNERSHIP

Page 2

2022
SLAM
Sports
Media
Arts
Leadership
2022年青少年SLAM!大會
齊來參與5/20 與 5/21 青少年會議,講座及音樂會一
SCAN ME
活動費用全免,歡迎居住在聖克拉拉縣的年齡年齡
介乎12-18歳的青少年參加
抽獎
禮物
及免費贈品
GC) tinyurl.com/AACISLAM22 →
SANTA CLARA COUNTY
youth
technology
incubator
Friday
Night
live aod
COUNTY OF SANTA CLARA
Behavioral Health Services
PARTNERSHIP

Page 3

2022
SLAM
Thể Thao
Truyền Thông
Nghệ Thuật
Lãnh Đạo
Chương Trình SLAM 2022 Hội Nghị Giới Trẻ
Hãy cùng tham dự các buổi thuyết trình, hội thảo, và
hòa nhạc vào ngày 20 và 21 Tháng Năm - Các thanh
thiếu niên tuổi từ 12-18 tại Quận Hạt Santa Clara tham
dự miễn phí.
SCAN ME
XỔ SỐ,
PHẦN THƯỞNG,
QUÀ TẶNG
Ghi danh ngày hôm nay tại tinyurl.com/AACISLAM22 →
SANTA CLARA COUNTY
youth
technology
incubator
Friday
Night
live aad
COUNTY OF SANTA CLARA
Behavioral Health Services
PARTNERSHIP

Page 4